İspanyol Göknarı: Abies Pinsapo

25-30 m boy yapabilen her dem yeşil ağaçlardır. İspanya’nın güneyinde doğal olarak yetişir. Vatanı dışında park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir. Genç sürgünleri tüysüz, tomurcukları reçinelidir. 1-1.5 cm uzunluğundaki iğne yaprakları sert, kalın, uç kısmı küt veya sivri, batıcıdır. Sürgünden etrafa doğru dik olarak çıkarlar, hemen hemen dört köşelidir. Erkek çiçekler menekşe-mor rengindedir. 10-15 cm uzunluğundaki dişi kozalağın dış pulu iç puldan kısa olup dışarıdan görülmez. Güneşli veya yarı gölge yerlerde, fazla kuru olmayan kumlu ya da killi topraklarda yetişir.